Van Doorslaer

Premies voor ramen en deuren: optimaal profiteren en besparen

Vlaanderen zet volop in op energiezuinig wonen, wat zich al enkele jaren vertaalt in heel diverse subsidies, waaronder ook premies voor ramen en deuren. En dat is goed nieuws, want kwalitatieve ramen en deuren spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid van je woning. In dit artikel helpen we je optimaal te profiteren van de premies voor ramen en deuren in Vlaanderen.  

2 belangrijke premies voor ramen en deuren 

De Vlaamse overheid spant zich in om duurzame en energie-efficiënte woningen te stimuleren. Vroeger stond deze premie gekend als de “bouwpremie”, vandaag als “Mijn VerbouwPremie”. Maar ze zijn niet de enige die dergelijke werken aanmoedigen, zo is er bijvoorbeeld ook de “Totaalrenovatiebonus” van Fluvius.  

Hieronder bespreken we beide premies die je misschien kan gebruiken om de renovatie van je ramen en deuren deels te bekostigen.  

 

‘Mijn VerbouwPremie’ Vlaanderen  

Welke werken komen in aanmerking voor ‘Mijn VerbouwPremie’ voor ramen en deuren?  

Sta je op het punt je ramen en/of deuren thuis te vervangen? Dan komen jouw geplande werken misschien in aanmerking voor een verbouwpremie. Enkele mogelijke werken zijn:  

 • Plaatsen van nieuwe hoogrendementsbeglazing  

 • Afbreken en plaatsen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing  

 • Afbreken en plaatsen van borstweringen of balustrades bij lage ramen  

 • Plaatsen van dakdoorbrekingen, zoals dakramen en lichtkoepels.  

Daarnaast moeten de werken aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo is het noodzakelijk dat je de werken laat uitvoeren door een aannemer. Een VerbouwPremie aanvragen kan je bovendien slechts één keer om de 5 jaar. Alle andere voorwaarden vind je op de website van de Vlaamse overheid.  

 

Wie komt in aanmerking voor ‘Mijn VerbouwPremie’ voor ramen en deuren?  

Vallen jouw werken binnen bovenstaande oplijsting? Dan ben je al een stap dichter bij je VerbouwPremie. Er zijn echter nog enkele voorwaarden. Zo kan iedere eigenaar en investeerder in een bestaand woon- en bedrijfs- of kantoorgebouw een dergelijke premie voor ramen en deuren aanvragen.  

Woon je in een appartementsgebouw of ben je eigenaar van gemeenschappelijke delen? Ook dan kan je in aanmerking komen voor deze bouwpremie. In dat geval is het de investeerder van het appartementsgebouw die de premie ontvangt. Tenzij er een vereniging van mede-eigenaars is. In dat geval zal het de vereniging zijn die de premie ontvangt.  

Daarnaast zijn er ook enkele voorwaarden voor het gebouw waarin je verbouwingswerken wil doen om in aanmerking te komen voor ‘Mijn VerbouwPremie’. Het gebouw in kwestie moet minstens 15 jaar oud zijn. Zowel een renovatie van een bestaand gebouw komt in aanmerking als een herbestemmingsproject. Woningen die tot op de laatste steen gesloopt worden, komen helaas niet in aanmerking.  

Een andere belangrijke voorwaarde: enkel huizen/appartementen in het Vlaamse Gewest komen in aanmerking voor de premie.  

 

Hoeveel bedraagt ‘Mijn VerbouwPremie’ voor ramen en deuren?  

Hoeveel jouw VerbouwPremie precies bedraagt, hangt af van de aard van het gebouw en de aanvrager. De VerbouwPremie wordt namelijk berekend op je inkomen. Gebruik daarom de premiesimulator van de Vlaamse overheid om te weten te komen voor welke premies jij in aanmerking komt en hoeveel je premie zou bedragen.  

 

Totaalrenovatiebeurs van Fluvius  

Welke werken komen in aanmerking voor de ‘totaalrenovatiebonus’?  

Investeren in energiezuinige maatregelen voor je huis, kan zo zijn voordelen hebben. Wanneer je 3 of meer energiebesparende maatregelen treft voor je woning en een premie aanvraagt via ‘Mijn VerbouwPremie’, kan je in aanmerking komen voor een totaalrenovatiebonus.  

Het gaat om werken gekoppeld aan volgende premies:  

 • Mijn VerbouwPremie voor dak  

 • Mijn VerbouwPremie voor buitenmuren  

 • Mijn VerbouwPremie voor vloer  

 • Mijn VerbouwPremie voor ramen en deuren  

 • Mijn VerbouwPremie voor zonneboiler  

 • Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp  

 • Ventilatiesysteem  

 

Wie komt in aanmerking voor een totaalrenovatiebonus?  

De premie van Fluvius geldt enkel voor woningen die voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet. Daarnaast is ook de eindfactuur van de eerste investering van belang. Die datum moet namelijk tussen 1 januari 2017 en 31 december 2020 zijn.  

 

Hoeveel bedraagt de totaalrenovatiebonus van Fluvius?  

De premie hangt af van het type woning en het aantal gemaakte investeringen. Zo maakt Fluvius een onderscheid tussen eengezinswoningen en appartementen.  

 • Eengezinswoningen: premies gaan van 1.250 euro tot 4.750 euro.  

 • Appartementen: premies gaan van 625 euro tot 2.375 euro.  

 

Meer specifieke info over de premie van Fluvius vind je hier. 

Het grote voordeel aan de totaalrenovatiebonus? Je hoeft helemaal niets extra te doen. Dankzij je aanvragen via ‘Mijn VerbouwPremie’ weet Fluvius exact welke inspanningen je gedaan hebt om je woning energiezuiniger te maken. Op basis daarvan betalen ze je je totaalrenovatiebonus automatisch uit.   

 

Een lening via Mijn VerbouwLening 

Naast de premies voor ramen en deuren bestaat er ook zoiets als ‘Mijn VerbouwLening’. Deze gaat van minimaal 1.250 euro tot maximaal 60.000 euro, af te betalen op maximaal 25 jaar. Ook de renovatie van ramen en deuren valt onder de mogelijkheden.*  

De lening is beschikbaar voor volgende doelgroepen, indien ze voldoen aan alle voorwaarden:  

 • Particuliere eigenaar-bewoners wiens inkomen valt binnen de laagste of middelste inkomenscategorie.  

 • Particuliere verhuurders.  

 • Particulieren die een woning erven of kregen via een schenking.  

 • Niet commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen.  

 • Verenigingen van mede-eigenaars.  

 

*Let op! Geld lenen, kost ook geld. Je kan de rente voor jouw dossier berekenen via de rentesimulator van de Vlaamse overheid.  

Net zoals bij ‘Mijn VerbouwPremie’ dienen woningen minstens 15 jaar oud zijn. Er zijn enkele uitzonderingen voor bijvoorbeeld zonneboilers, warmtepompen en zonnepanelen. Voor deze verbouwingswerken is het voldoende dat je woning voor 1 januari 2014 werd aangesloten op het elektriciteitsnet.  

Een belangrijke voorwaarde: Er mogen nog geen facturen zijn voor de werken. Je aanvraag voor deze lening moet je dus op voorhand doen.  

 

Ontdek de mogelijkheden voor jouw verbouwing  

Is er bij jou thuis een verbouwing op til? Wil je je woning energiezuiniger maken of hoop je gebruik te maken van premies voor ramen en deuren? Breng dan zeker een bezoekje aan onze toonzaal, waar je de topkwaliteit van onze ramen en deuren persoonlijk kan ervaren. Onze lokale productie staat garant voor kortere levertermijnen en echt vakmanschap.  

 

Bezoek onze toonzaal 

Kom onze toonzaal bezoeken


In de ultramoderne toonzaal van Van Doorslaer Ramen en Deuren doe je inspiratie op voor je nieuwbouw of renovatie. Kom langs en krijg advies op maat van onze experts.

Van Doorslaer